Proves de Selecció 2023

On es fa la prova?

Les proves de selecció per al bienni 2023-2025 tendran lloc dia 3 de juny de 2023 a partir de les 9:30 h del matí, en funció de l’illa escollida en la inscripció, a:

Mentre que a Menorca i Eivissa el punt de trobada és a l’exterior de cadascun dels edificis, davant de la porta principal, a Mallorca els participants hauran d’esperar a l’exterior de l’entrada que correspongui a la seva aula assignada, segons aquesta imatge:

Distribució per aules

A la seu de Palma, la distribució per aules es farà per ordre alfabètic del primer cognom segons s’indica a la taula següent:

Aula 1De: ABBASIA: CERDÀ
Aula 2De: CHALAMANCHA: GARCIA ROMERAL
Aula 3De: GARRIDOA: MAKOWSKI
Aula 4De: MALAGONA: MUNAR
Aula 5De: MUÑIZA: PRETTA
Aula 12De: PUIGA: ROSSELLÓ
Aula 13De: ROTARIA: SEN
Aula 14De: SERRAA: TORRES
Aula 15De: TORTELLAA: ZURERA

A les seus de Menorca i Eivissa, la distribució per aules la realitzarà el mateix professorat abans de l’inici de la prova.

Com s’organitzarà la prova?

 • A les 9:30h s’obriran els edificis. Recordar que a Mallorca s’ha d’entrar a l’edifici per l’entrada que correspongui segons l’aula.
 • A continuació s’obriran les aules. Els participants hauran d’esperar a que se’ls cridi pel seu nom per entrar i mostrar el seu DNI, Passaport o Llibre de família, si no tenen DNI ni Passaport.
 • A les 10:00 començarà la prova.
 • [Només a Mallorca] A les 11:30 hi haurà una possible sortida d’alumnes: l’alumnat que a les 11:30 h ho consideri oportú podrà finalitzar la prova i sortir de l’aula. Pregam la presència d’algun familiar en aquesta hora per si el nin o nina dóna per acabada la prova. Cap infant quedarà fora tot sol si no podeu venir a recollir-lo a aquesta hora. La sortida es farà per la porta principal (sigui quina sigui la porta per on hagin entrat).
 • A les 12:30h s’acabarà la prova.
 • Els acompanyants hauran d’esperar a l’exterior de l’edifici per recollir el participant.

Què s’ha de portar el dia de la prova?

 • DNI/NIE/Passaport del participant (o llibre de família i DNI/NIE/Passaport del pare/mare/tutor en cas que no en tingui).
 • (Opcionalment) Berenar i/o aigua.

Què NO es pot portar el dia de la prova?

 • NO es pot fer servir calculadora, mòbil, tablet, ordinador, etc.
 • NO es pot fer servir llapis. A l’aula els entregarem un bolígraf amb el qual podran fer la prova.
 • NO s’ha de dur cap tipus de quadern ni fulls ni cap altre tipus de material escolar.
 • NO es pot fer servir “tippex”. Tampoc es recomana ratllar el que s’ha escrit de manera que quedi il·legible; n’hi ha prou amb posar-hi una “X” a sobre marcant el que no volem que es corregeixi.

Han d’estar presents els pares/mares/tutors?

 • A les 9:30 h, a l’hora de deixar el participant.
 • [Només a Mallorca] A les 11:30 h, per si el nin o nina decideix finalitzar ja la prova.
 • A les 12:30 h, a l’hora de recollir el participant (si és que no ha sortit a les 11:30 h).
 • Els acompanyants no podran accedir a l’edifici. Vos comunicam també que l’única cafeteria oberta dins el Campus és la del Campus Esport.

Cessió dels drets d’imatge

Volem recordar que en el full d’inscripció vàreu cedir els drets d’imatge del vostre fill o filla durant la celebració de les proves i que les fotografies que es realitzaran aquest dia, seran utilitzades exclusivament amb la finalitat de promocionar l’acte.

Quan i com sabrem si hem estat preseleccionats?

En cas de ser preseleccionats ens posarem en contacte amb vosaltres la primera setmana de juliol. Un cop fetes les entrevistes, el grup de 15 nines i nins seleccionats serà publicat a la nostra pàgina web i a xarxes socials dia 17 de juliol.

Altres

Podeu descarregar algunes proves de selecció realitzades en anys anteriors en els següents enllaços: Prova 2017, Prova 2016, Prova 2006, Prova 2005.

Recordeu visitar aquesta pàgina per a més novetats i notícies de darrera hora referents a les proves de selecció. També podeu consultar la secció de preguntes habituals (FAQ).

Molta sort!