Programació Veterans 23/24

La majoria de les sessions tendran lloc de les 10 a les 13 h a l’edifici Sa Riera de la Universitat de les Illes Balears (Carrer Miquel dels Sants Oliver, 2, 07122 – Palma). En el cas que una sessió tengui un horari o lloc diferent, les famílies rebran amb antelació i per correu la informació corresponent. En particular, les sessions següents tendran una planificació diferent:

  • Inauguració: Tendrà lloc al Saló d’Actes de l’Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos del Campus UIB de 10 a 12:30.
  • Clausura: Tendrà lloc al Campus UIB. Horari i lloc concret pendent de determinar.
SESSIONS
Data Imatge Títol Professors
30 setembre (horari i/o lloc diferent) Inauguració
  • Organització Estalmat-IB
4 novembre Les matemàtiques de la política
  • Sebastià Massanet
16 desembre Matemàtiques a l’esprint
  • Organització Estalmat-IB
17 febrer Descobrir el secret de volar
  • Josep Jaume
13 abril Explorant alguns tests de primalitat de nombres naturals
  • Francesc López
  • Marc Munar
4 maig (horari i/o lloc diferent) Clausura
  • Organització Estalmat-IB