Proves de Selecció 2021

On es fa la prova?

Les proves de selecció per al bienni 2021-2023 tendran lloc dia 12 de juny de 2021 a partir de les 9:30 del matí, en funció de l’illa escollida en la inscripció, a:

En qualsevol cas, el punt de trobada és a l’exterior de cadascun dels edificis, davant de la porta principal.

Distribució per aules:

A la seu de Palma, la distribució per aules es farà per ordre alfabètic del primer cognom segons s’indica a la taula següent:

Aula 1De: Abasolo CabotA: Garcia Kadlckova
Aula 2De: Garcia SànchezA: Marcelloni
Aula 3De: March AvotinA: Oliver Espinosa
Aula 4De: Ospina PalaciosA: Sampol Bartolomé
Aula 5De: Sans JaumeA: Zurita Mena

A les seus de Menorca i Eivissa, hi haurà una única aula.

Com s’organitzarà la prova?

 • Es recomana que els participants berenin copiosament abans de sortir de casa.
 • A les 9:30h començarà l’ingrés dels participants, excepte els nascuts a l’any 2009 a Mallorca que ingressaran a les 9:45.
 • Es recomana que només hi hagi un acompanyant per participant.
 • A la porta de l’edifici, el professorat encarregat recollirà el participant i l’acompanyarà a l’aula corresponent. L’acompanyant no podrà accedir a l’edifici.
 • Els participants hauran de mostrar el seu DNI, NIE o Passaport a la porta de l’aula. En cas que no tenguin DNI ni Passaport, hauran de mostrar llibre de família i DNI/NIE/Passaport del pare/mare/tutor (una fotocòpia és suficient).
 • A les 10:00 començarà la prova.
 • A les 12:30h s’acabarà la prova. No es podrà sortir de l’edifici abans de l’hora de finalització. Si algun participant entrega abans de l’hora, romandrà a l’aula fins al final de la prova.
 • Els acompanyants hauran d’esperar a l’exterior de l’edifici per recollir el participant.

Mesures de seguretat

 • Tant els participants com el professorat responsable portaran mascareta de forma correcta i mantindran la distància de seguretat entre ells.
 • Els participants s’asseuran en els seients indicats garantint-se la distància de seguretat entre ells.
 • Hi haurà gel hidroalcohòlic a l’entrada de l’edifici i de les aules.
 • Les aules estan adequadament ventilades.
 • Es demana als participants i acompanyants que evitin aglomeracions a l’exterior de l’edifici i respectin les mesures de seguretat legalment establertes. A l’exterior de l’edifici de Mallorca hi haurà indicacions per realitzar cues on es guardin les distàncies de seguretat.

Què s’ha de portar el dia de la prova?

 • DNI/NIE/Passaport del participant (o llibre de família i DNI/NIE/Passaport del pare/mare/tutor en cas que no en tingui).
 • Mascareta.
 • (Opcionalment) Aigua.

Què NO es pot portar el dia de la prova?

 • NO es pot fer servir calculadora, mòbil, tablet, ordinador, etc.
 • NO s’ha de dur ni llapis ni bolígraf. Els exercicis s’han de respondre amb el bolígraf lliurat per l’organització.
 • NO s’ha de dur cap tipus de quadern ni fulls ni cap altre tipus de material escolar.
 • NO es pot fer servir “tippex”. Tampoc es recomana ratllar el que s’ha escrit de manera que quedi il·legible; n’hi ha prou amb posar-hi una “X” a sobre marcant el que no volem que es corregeixi.
 • No es pot portar menjar a dins les aules.

Han d’estar presents els pares/tutors?

 • A les 9:30 (o 9:45 els nascuts a l’any 2009 a Mallorca), a l’hora de deixar el participant.
 • A les 12:30, a l’hora de recollir el participant.
 • Com que no es podrà accedir a l’edifici en cap moment, es recomana abandonar el campus durant la realització de la prova per evitar aglomeracions.

Cessió dels drets d’imatge

Volem recordar que en el full d’inscripció vàreu cedir els drets d’imatge del vostre fill o filla durant la celebració de les proves i que les fotografies que es realitzaran aquest dia, seran utilitzades exclusivament amb la finalitat de promocionar l’acte.

Compromís de responsabilitat COVID-19

Tots els participants han acceptat un compromís de responsabilitat COVID-19 on es comprometen a no assistir a la prova en el cas de trobar-se en aïllament domiciliari a causa d’un diagnòstic per COVID-19, en el cas de trobar-se en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19 o en el cas de patir simptomatologia compatible. A més, tots els participants s’han compromès a llegir amb atenció les instruccions i mesures sanitàries redactades per l’organització per tal de reduir els riscos de contagi.

Quan i com sabrem si hem estat preseleccionats?

En cas de ser preseleccionats ens posarem en contacte amb vosaltres abans de dia 11 de juliol. S’anunciarà que ja ens hem posat en contacte amb tots els preseleccionats per les xarxes socials. Una vegada publicat aquest missatge, si no heu rebut notícies nostres, és que no heu estat preseleccionats.

Altres

Podeu descarregar les proves de selecció realitzades en anys anteriors en els següents enllaços: Prova 2020, Prova 2019, Prova 2018, Prova 2017, Prova 2016, Prova 2015, Prova 2014, Prova 2013, Prova 2012, Prova 2011, Prova 2010, Prova 2009, Prova 2008, Prova 2007, Prova 2006, Prova 2005. També podeu descarregar-vos les proves de tots els anys anteriors en el següent enllaç: Proves

Recordeu visitar aquesta pàgina per a més novetats i notícies de darrera hora referents a les proves de selecció. També podeu consultar la secció de preguntes habituals (FAQ).

Molta sort!