Programació Veterans 21/22

La majoria de les sessions tendran lloc de les 9:30 a les 12:30 a l’edifici Sa Riera de la Universitat de les Illes Balears (Carrer Miquel dels Sants Oliver, 2, 07122 – Palma). En el cas que una sessió tengui un horari o lloc diferent, les famílies rebran amb antelació i per correu la informació corresponent. En particular, les sessions següents tendran una planificació diferent:

  • Matemàtiques a l’esprint: Tendrà lloc a l’edifici Sa Riera de 10:00 a 13:00.
SESSIONS
Data Imatge Títol Professors
23 octubre La màgia de Fibonacci
  • Llorenç Valverde
13 novembre Matemàtiques i Natura
  • Pep Lluís Pol
  • Margalida Riera
18 desembre (horari i/o lloc diferent) Matemàtiques a l’esprint
  • Organització Estalmat-IB
12 febrer Àlgebra per desfer embulls
  • Gabriel Cardona
19 març Resolució de problemes amb pensament computacional
  • Juan Miguel Ribera
  • Daniel Ruiz