Professorat 19/20

PROFESSORS
Nom Breu CV
María Jesús Álvarezchus Llicenciada en Matemàtiques per la Universitat de les Illes Balears en 1999 i Doctora per la Universitat Autònoma de Barcelona en 2006. Ha estat professora en les universitats UPF, UAB, UIB, i actualment és Contractada Doctora en el Departament de Matemàtiques i Informàtica de la UIB. Ha impartit docència en 9 estudis diferents i més de 20 assignatures.
Pedro Berruezo Graduat en Matemàtiques en el 2016 per la Universitat de les Illes Balears. És en l’actualitat professor ajudant del departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de les Illes Balears, on realitza la seva tesi doctoral. Ha impartit assignatures en els graus de Bioquímica i Enginyeria Informàtica. És membre de la junta directiva de la SBM-Xeix i col·labora en l’organització de les proves Cangur.
Pedro Bibiloni És Llicenciat en Matemàtiques (2013) i Enginyer de Telecomunicacions (2015) per la Universitat Politècnica de Catalunya, Màster en Seguretat de la Informació (2014) per la University College London i Doctor per la Universitat de les Illes Balears, on imparteix docència actualment. També col·labora en les sessions de preparació per a l’Olimpíada Matemàtica.
Margalida Calafat Llicenciada en Matemàtiques (2009) per la Universitat de les Illes Balears (UIB). Des de llavors, ha participat en jornades i cursos orientats a la millora de l’aprenentatge i ensenyament de les matemàtiques en l’educació secundària. Actualment, treballa a l’institut IES Politècnic i forma part de l’organització d’Estalmat a les Illes Balears.
Gabriel Cardona biel Llicenciat en Matemàtiques (1996), Enginyer de Telecomunicacions (1997) i Doctor en Matemàtiques (2002) per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor titular en el departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB. Ha impartit docència en més de 15 assignatures de titulacions de matemàtiques, telemàtica i informàtica, principalment en l’àmbit de l’àlgebra i la matemàtica discreta. És des de març de 2015 subdirector de l’Escola Politècnica Superior i cap d’estudis del Grau de Matemàtiques.
Xavier Cirer Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (2002). És en l’actualitat, professor de Secundària a l’IES Guillem Sagrera.
Tomeu Coll Llicenciat en Ciències, secció Matemàtiques, per la UAB (1983), Doctor en Ciències, secció Matemàtiques per la UAB (1987). Professor ajudant a la UAB i UPC, és professor de Matemàtica Aplicada del Departament de Matemàtiques i Informàtica de la UIB des del curs 1987-88. Ha impartit docència en diferents assignatures de les titulacions de matemàtiques, física, química, biologia, telemàtica i informàtica, principalment en l’àmbit de l’anàlisi matemàtica i les aplicacions de les matemàtiques (modelització).
Irene García Llicenciada en Matemàtiques per la Universitat Central de Veneçuela en 1997, màster en Estadística per la Universitat Simón Bolívar en 2000 i doctora en Enginyeria, àrea Estadística Matemàtica per la mateixa universitat en 2011. Ha estat professora de la Universitat Simón Bolívar i des de 2016 és professora visitant en la Universitat de les Illes Balears. Ha impartit docència en assignatures de Probabilitat i Estadística, Anàlisi de Dades i Processos Estocàstics, entre altres, en diversos estudis de grau i postgrau.
Isabel Hidalgo Llicenciada en Matemàtiques (2001) per la Universitat de València (UV). Professora de matemàtiques d’educació secundària des de l’any 2003, actualment a l’IES Santanyí. Professora associada al Departament de Matemàtiques de la UIB. Ha participat en l’organització de diferents activitats de foment de les matemàtiques en l’ensenyança secundària, com les proves Cangur. Forma part de l’organitzacio d’Estalmat a les Illes Balears.
Mercè Llabrés Llicenciada en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona en 1994 i Doctora per la Universitat de les Illes Balears en 2001. Professora titular en el departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB. Ha impartit docència en els graus de Matemàtiques i Enginyeria Informàtica. Ha participat en l’organització de diferents activitats de foment de les matemàtiques en l’ensenyança secundària, com les proves Cangur i les sessions de preparació per a l’Olimpíada Matemàtica.
Ernest Llohis Llicenciat en Matemàtiques (1994), Llicenciat en Economia (1999) i DEA en Economia (2001) per la Universitat de Barcelona. Postgrau en Mercats Financers (2003) per la Universitat Oberta de Catalunya. Professor d’Ensenyament Secundari des de 1997. Professor associat de la Universitat de Barcelona del Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial (2001-2013). Actualment és professor de matemàtiques a l’IES Bendinat i professor del Màster en Formació del Professorat de la UIB.
Laura López Graduada en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2014) per la Universitat de les Illes Balears, Màster en Visió per Computador (2015) per la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment finalitzant el seu doctorat industrial amb la Universitat de les Illes Balears i l’empresa noruega AnsuR Technologies , especialitzada en telecomunicacions durant catàstrofes naturals. Ha impartit docència de càlcul i matemàtiques com a professora associada a la Universitat de les Illes Balears.
Tomàs Martínez Graduat en Matemàtiques en el 2015 per la Universitat de les Illes Balears i Màster in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering per la Universitat Politècnica de Catalunya al 2016. És en l’actualitat professor ajudant del departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de les Illes Balears, on realitza la seva tesi doctoral. Ha impartit assignatures en els graus de Biologia i Enginyeria Informàtica.
Miquel Martorellmiquel_m Llicenciat en Ciències Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (1977). Situació actual: Jubilat. Experiència docent: Catedràtic d’ensenyança secundària de Matemàtiques en el IES Llucmajor i assessor de formació en les modalitats de Matemàtiques, Ciències, Tecnologia i TIC. Ha participat en diversos projectes europeus sobre modalitats de formació i competències dels docents, i participa en l’organització de diferents activitats de foment de les matemàtiques en l’ensenyança secundària com la Festa de les Matemàtiques o les Proves Cangur.
Onofre Martorell Graduat en Matemàtiques a la UIB l’any 2016 i Màster en Visió per Computador a la UAB l’any 2017. Actualment és estudiant de doctorat al departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de les Illes Balears.
Sebastià Massanet Coordinador del projecte, en representació de la UIB. Llicenciat en Matemàtiques (2008), Màster en Matemàtiques (2009) i Doctor en Matemàtiques (2012) per la Universitat de les Illes Balears (UIB). Des de 2011, professor de la UIB en el Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica. Actualment, professor Contractat Doctor i director del Màster en Sistemes Intel·ligents. Ha impartit docència en diversos graus i màsters de la UIB. Ha participat en l’organització de diferents activitats de foment de les matemàtiques en l’ensenyança secundària, com les proves Cangur i les sessions de preparació per a l’Olimpíada Matemàtica.
Arnau Mir Llicenciat en Matemàtiques (1987) i Doctor en Matemàtiques (1994) per la Universitat de Barcelona (UB). Des de 1989, professor de la UIB en el Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica. Ha impartit docència en els graus de Matemàtiques, Biologia, Bioquímica i Informàtica i en el Màster Universitari en Tecnologies de la Informació i en el Màster de Dades Massives. Ha participat en l’organització de diferents activitats de foment de les matemàtiques en l’ensenyança secundària, com les proves Cangur i les sessions de preparació per a l’Olimpíada Matemàtica.
Gabriel Moyà Va obtenir el seu doctorat el setembre de l’any 2016, amb la tesi titulada: ‘Scene modelling for vision-based interactive systems in rehabilitation contexts’. Els seus principals interessos de recerca inclouen la visió per computador, les interfícies basades en la visió, machine learning i la computació basada en humans. Ha publicat en diverses revistes internacionals el seu treball de recerca. Membre del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica des del curs 2012-2013, pertany a la Unitat de Gràfics i visió per computador (UGIVIA).
Marc Munar Graduat en Matemàtiques en el 2019 per la Universitat de les Illes Balears, i actualment estudiant del Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents. Ha iniciat la seva tasca investigadora en els grups de recerca UGiVIA i SCOPIA amb un TFG sobre la detecció automàtica d’infecció en ferides a partir d’imatges fotogràfiques.
Iván Núñez Llicenciat en matemàtiques per l’Universitat de les Illes Balears en 2013. Professor de matemàtiques d’educació secundària i postobligatòria en el col•legi CIDE. Ha participat en l’organització de diferents activitats que fomenten les matemàtiques en l’ensenyança secundària con les proves cangur i la festa de les matemàtiques.
Cristina Olivarescristina Llicenciada en Matemàtiques per la Universitat de les Illes Balears en 2006. Professora de matemàtiques de Secundària des de 2006. Actualment treballa en l’IES Antoni Maura (Palma). Ha participat en la Fira de la Ciència i en altres activitats de divulgació matemàtica de la SBM-XEIX.
Marta Oteiza Graduada en Matemàtiques per la Universitat de les Illes Balears en 2018. Ha col·laborat en les proves Cangur i en altres activitats de divulgació matemàtica de la SBM-XEIX.
Ana Belén Petroana_belen_petro Llicenciada en matemàtiques (1999) i Doctora (2006) per la Universitat de les Illes Balears. Des de l’any 1999 forma part del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de les Illes Balears. Actualment, és professora contractada doctora d’aquest departament i imparteix docència en diferents assignatures, entre elles algunes de didàctica de les matemàtiques. En els darrers anys, ha participat en diferents tallers i seminaris de formació del professorat d’Educació Infantil i Primària per l’ensenyament i l’aprenentatge de les matemàtiques. També ha dedicat part dels seus esforços en la divulgació de les matemàtiques, participant en activitats com les Proves Cangur o Ciència per a Tothom.
Josep Lluís Polpol Llicenciat en Ciències Químiques (1987). Professor de matemàtiques de Secundària des de 1989. Professor de Metodologia i Recursos en el màster de Professorat de Secundària de la UIB (2011-2016). Ha estat el president de la Societat Balear de Matemàtiques (2007-2014) i el seu centre d’interès és la divulgació de les matemàtiques. És coautor del llibre “Històries matemàtiques per la Ciutat Vella”, Palma 2008. Ha realitzat diverses ponències i conferències en Jornades i Congressos a nivell estatal.
Joan Carles Ponsjoan_carles Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de les Illes Balears i Màster en Matemàtica avançada i Enginyeria Matemàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya. En l’actualitat, professor ajudant en el Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB on imparteix docència en l’Escola Politècnica Superior.
Gemma Marina Rado gemma_rado Llicenciada en Matemàtiques (1996) per la UAB. Professora de matemàtiques de Secundària des de 1997. Actualment treballa a l’IES Son Pacs. Ha participat en l’organització de diferents activitats de foment de les matemàtiques en l’ensenyança secundària, com la Festa de les Matemàtiques i les sessions de preparació per a l’Olimpíada Matemàtica.
Juan Miguel Riberajuanmi Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de València (2010), Màster en Investigació Matemàtica (2011) i Doctor en Matemàtiques (2015) per la Universitat Politècnica de València i Màster en Formació del Professorat en la Universitat Internacional de València (2016). Actualment, professor en la Universidad de La Rioja i investigador en didàctica de la matemàtica en el camp de la docència online per alumnes amb altes capacitats. Professor del programa Estalmat Comunitat Valenciana des de 2009, preparador d’Olimpíades Matemàtiques per a secundària i batxillerat des de 2010 i professor en els Campus Científics d’Estiu organitzats per la FECyT entre 2013-2015.
Juan Vicente Riera jvicente Llicenciat en Ciències Matemàtiques per la Universitat de Salamanca i Doctor en Matemàtiques per la UIB. És professor de matemàtiques en l’IES Bendinat i professor associat al Departament de Matemàtiques de la UIB, on imparteix didàctica de les matemàtiques en el Grau d’Educació Primària. És a més professor del màster de formació del professorat.
Margalida Riera Llicenciada en Fisica per la Universitat de les Illes Balears (1996). En l’actualitat és professora de matemàtiques a l’escola Sant Vicenç de Paül de Sóller. Ha participat en diferents edicions de les JAEM i en altres activitats de formació relacionades amb les matemàtiques.
Jairo Rocha Llicenciat en Matemàtiques i Enginyer en Informàtica per la Universitat de los Andes, Colòmbia, i Doctor en Informàtica per la Universitat Estatal de Nova York en 1993. Professor en la Universitat de les Illes Balears en el Departament de Matemàtiques i Informàtica de la UIB des de fa 21 anys. Ha impartit docència en més de 15 assignatures distribuïdes en 5 estudis diferents.
Lucía Rotger Llicenciada en Matemàtiques (2012) i Màster en formació del professorat de secundària (2013) per la Universitat de les Illes Balears. Professora ajudant de la Universitat de les Illes Balears (2012-2017) i actualment professora a la Universitat de La Rioja. Ha impartit docència en diferents graus i al màster de professorat de secundària. També és professora al Estalmat Comunitat Valenciana des del 2016. A part de investigar en el camp de la biologia computacional, també ha investigat en el camp de la docència per alumnes amb altes capacitats.
Daniel Ruiz dra Coordinador del projecte en representació de la SBM-XEIX. Llicenciat en Matemàtiques l’any 2001 i doctor en Matemàtiques l’any 2007 per la Universitat de les Illes Balears. Professor de la Universitat de les Illes Balears des de l’any 2006, amb la categoria de Professor Contractat Doctor. Imparteix docència en el grau d’Educació Primària, en el grau de Matemàtiques i en el Màster en Formació del Professorat. Professor de matemàtiques d’educació secundària des de 2002 a 2011, va participar en la creació del Centre d’Aprenentatge Cientificomatemàtic CentMat, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats. És president de la Societat Balear de Matemàtiques.
Immaculada Simonet Llicenciada en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona (UB, 1995). Professora de matemàtiques de Secundària des de 1996. Ha ocupat diversos càrrecs de gestió en els centres on ha treballat: cap d’estudis, coordinadora de qualitat. Actualment té la plaça a l’IES Ramon Llull. Ha col·laborat amb l’IAQSE en l’elaboració i aplicació de les proves de competència matemàtica de l’Avaluació de Diagnòstic de 2n d’ESO. Professora d’ESTALMAT des del curs 2017-2018. Presidenta del Tribunal d’oposicions del professorat d’ensenyament secundari, especialitat de Matemàtiques, 2018. Des del curs 2018-2019 és professora del Màster Universitari en Formació del Professorat en les especialitats de Matemàtiques i Tecnologia i Informàtica a l’assignatura de Complements 2.
Antonio E. Teruel antonio Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de València en 1988 i Doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona en 2000. Professor en la Universitat de València (1 any) i en la Universitat Autònoma de Barcelona (8 anys). Actualment és Contractat Doctor en el Departament de Matemàtiques i Informàtica de la UIB. Ha impartit docència en més de 15 assignatures distribuïdes en 10 estudis diferents.
Llorenç Valverde Llicenciat en Matemàtiques (1976) per la Universitat de Barcelona. Doctor en Informàtica (1982) per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Catedràtic de la UPC (1988-89). Des de 1989 és Catedràtic del Dept. de Matemàtiques i Informàtica de la UIB. Ha impartit docència de Matemàtiques en els estudis d’Arquitectura i Informàtica (UPC), Matemàtiques, Informàtica, Grau d’Educació Primària i Enginyeria Agroalimentària de la UIB. Director del Dept. de Matemàtiques i Informàtica (1994-2003), va impulsar la celebració del Cangur a les Illes Balears i gestionà l’organització de les primeres edicions. Ha estat vicerector de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) entre 2006 i 2013.
Catalina Vich cati_vich Llicenciada en Matemàtiques per la Universitat de les Illes Balears en 2010, Màster en Advanced Mathematics and Mathematical Engineering en la Universitat Politècnica de Catalunya en 2011 i Màster Universitari de Formació de Professorat per la UIB en 2012. Des de 2012, professora ajudant en el Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB on imparteix docència en didàctica de les matemàtiques en la Facultat d’Educació.