Proves de Selecció 2022

On es fa la prova?

Les proves de selecció per al bienni 2022-2024 tendran lloc dia 4 de juny de 2022 a partir de les 9:30 del matí, en funció de l’illa escollida en la inscripció, a:

 • Mallorca: Edifici Anselm Turmeda, Campus de la UIB. Ctra. de Valldemossa, km 7.5, Palma (veure https://goo.gl/maps/h54ErT4FTrBRnXJA8). Atenció: L’accés al campus els caps de setmana es fa per l’entrada de Son Lledó (consulteu el mapa https://goo.gl/FPz4LN)
 • Menorca: Seu Universitària de Menorca. Can Salort. Carrer Santa Rita, 11, Alaior (veure ).
 • Eivissa: Seu Universitària d’Eivissa. Antic edifici de la Comandància. Carrer del Calvari, 1, Eivissa.

En qualsevol cas, el punt de trobada és el hall principal de cadascun dels edificis.

Distribució per aules:

A la seu de Palma, la distribució per aules es farà per ordre alfabètic del primer cognom segons s’indica a la taula següent:

Aula 1De: AAAA: FON
Aula 2De: FORA: LLA
Aula 3De: LLIA: PER
Aula 4De: PEZA: SAS
Aula 5De: SCHA: ZZZ

Aa seu de Menorca, la distribució per aules es farà per ordre alfabètic del primer cognom segons s’indica a la taula següent:

Aula 1De: AAAA: MIR
Aula 2De: MONA: ZZZ

A la seu d’Eivissa, hi haurà una única aula (Aula 1).

Com s’organitzarà la prova?

 • A les 9:30h s’obriran els edificis.  Es realitzarà una fotografia de grup (només amb els participants).
 • A continuació s’obriran les aules. Els participants hauran d’esperar a que se’ls cridi pel seu nom per entrar i mostrar el seu DNI, Passaport o Llibre de família, si no tenen DNI ni Passaport.
 • A les 10:00 començarà la prova.
 • A les 11:15 es farà una petita aturada (sense sortir de l’aula) per tal que els nins puguin berenar si ho desitgen.
 • A les 12:30h s’acabarà la prova. No es podrà sortir de l’edifici abans de l’hora de finalització. Si algun participant entrega abans de l’hora, romandrà a l’aula fins a l’hora de sortida indicada.
 • Els acompanyants hauran d’esperar a l’exterior de l’edifici per recollir el participant.

Què s’ha de portar el dia de la prova?

 • DNI/NIE/Passaport del participant (o llibre de família i DNI/NIE/Passaport del pare/mare/tutor en cas que no en tingui).
 • (Opcionalment) Berenar i/o aigua.

Què NO es pot portar el dia de la prova?

 • NO es pot fer servir calculadora, mòbil, tablet, ordinador, etc.
 • NO es pot fer servir llapis. A l’aula els entregarem un bolígraf amb el qual podran fer la prova.
 • NO s’ha de dur cap tipus de quadern ni fulls ni cap altre tipus de material escolar.
 • NO es pot fer servir “tippex”. Tampoc es recomana ratllar el que s’ha escrit de manera que quedi il·legible; n’hi ha prou amb posar-hi una “X” a sobre marcant el que no volem que es corregeixi.

Han d’estar presents els pares/tutors?

 • A les 9:30 h, a l’hora de deixar el participant.
 • A les 12:30 h, a l’hora de recollir el participant.

Cessió dels drets d’imatge

Volem recordar que en el full d’inscripció vàreu cedir els drets d’imatge del vostre fill o filla durant la celebració de les proves i que les fotografies que es realitzaran aquest dia, seran utilitzades exclusivament amb la finalitat de promocionar l’acte.

Quan i com sabrem si hem estat preseleccionats?

En cas de ser preseleccionats ens posarem en contacte amb vosaltres la primera setmana de juliol. Un cop fetes les entrevistes, el grup de 15 nines i nins seleccionats serà publicat a la nostra pàgina web i a xarxes socials dia 18 de juliol.

Altres

Podeu descarregar les proves de selecció realitzades en anys anteriors en els següents enllaços: Prova 2021, Prova 2020, Prova 2019, Prova 2018, Prova 2017, Prova 2016, Prova 2015, Prova 2014, Prova 2013, Prova 2012, Prova 2011, Prova 2010, Prova 2009, Prova 2008, Prova 2007, Prova 2006, Prova 2005.

Recordeu visitar aquesta pàgina per a més novetats i notícies de darrera hora referents a les proves de selecció. També podeu consultar la secció de preguntes habituals (FAQ).

Molta sort!